تعمیر لباسشویی, تعمیر لباسشویی مدیا

دفترچه راهنمای لباسشویی میدیا

دفترچه راهنمای لباسشویی مدیا

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی میدیا

درصورتی که ماشین لباسشویی مدیا را خریداری کرده اید، دفترچه راهنمای لباسشویی میدیا به شما کمک میکند تا به راحتی بتوانید از برنامه های شستشوی متنوع ماشین لباسشویی مدیا به نحو احسنت استفاده کنید.

در این مقاله از تعمیرگاه مجاز میدیا نکات مهم درباره ماشین لباسشویی مدیا برای سهولت و راحتی شما را ذکرمیکنیم.

راهنمای نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی مدیا

با مطالعه دفترچه راهنمای فارسی مدیا و نکاتی که درآن آمده است میتوانید ازخطرهای احتمالی جلوگیری کنید و دستگاه را برای شستشو آماده کنید.

• نصب اولیه لباسشویی را با حضور نصاب مجرب انجام دهید
گارانتی و خدمات پس فروش لباسشویی میدیا آن را چک کنید.
• ازفروشگاه و نمایندگی معتبر خرید کنید.
• بعد از خارج کردن دستگاه ازجعبه آن را درجایی مناسب برای نصب قراردهید.
• لباسشویی مدیا را برروی موکت وفرش نصب نکنید.
• پریز برق دردسترس باشد.
• ازمحافظ استفاده کنید.
• از سه راهی برق برای ماشین لباسشویی استفاده نکنید.
• از چوب ومقوا برای ترازکردن لباسشویی استفاده نکنید.
• لباسشویی مدیا را در سرما یا گرمای شدید نصب نکنید.
• از نصب ماشین لباسشویی نزدیک وسایل گرما زا خودداری کنید.
• پایه های لباسشویی را کاملا درسطح صاف قراردهید.

راهنمای تراز کردن ماشین لباسشویی مدیا

• با ترازشدن لباسشویی مدیا میتوانید ازسروصدا و لرزش دستگاه جلوگیری کنید.
• پایه های لباسشویی را برروی زمین تنظیم کنید و مطمئن شوید همه پایه ها محکم برروی زمین قرارگرفته اند.
• مهره های قفل آن را به سمت بالا بکشید و کف ماشین لباسشویی مدیا قراردهید.
• اگر ماشین لباسشویی را برروی سطح سرامیک ویا کاشی قرار میدهید، تکه ای سنگ ویا کاشی درجلوی آن قرار دهید.

راهنمای اتصال ورودی آب و تخلیه ماشین لباسشویی مدیا

• بعد از نصب ماشین لباسشویی ورودی شیرآب وشیلنگ تخلیه را نصب کنید.
• باید در نظر بگیرید که حتما ازشیلنگ نو استفاده کنید.
• شیلنگ ماشین لباسشویی نباید کوتاه ویا خیلی بلند باشد.
• همیشه بعد از مدتی استفاده ازلباسشویی شیلنگ ها را چک کنید که دچار پوسیدگی نشده باشند.
• شیلنگ تخلیه را میتوانید به طور مستقیم به لوله فاضلاب نصب کنید ویا ازسیفون مشترک زیر ظرفشویی استفاده کنید.
• اگراز دو شیرآب گرم و سرد استفاده میکنید ا زرابط کمک بگیرید.
• ازفیلترهم میتوانید برای ورودی آب برای جاهایی که سختی آب دارند استفاده کنید.
راهنمای حمل وجابجایی لباسشویی مدیا
• برای جابجایی وحمل ونقل دستگاه از پیچ های مخصوص حمل ونقل استفاده کنید.

دفترچه راهنمای لباسشویی مدیا
• ماشین لباسشویی مدیا را هرگز به صورت افقی حمل نکنید.
• برای جلوگیری ازصدمه دیده ماشین لباسشویی مدیا موقع حمل دور بدنه و درب ماشین از پلاستیک حباب دار استفاده کنید.
راهنمای به کارگیری مواد شوینده درمحفظه ماشین لباسشویی مدیا
• بستگی به مدل ماشین لباسشویی مدیا جا پودری یا محفظه پودر برای استفاده از پودر ماشین لباسشویی ، مایع لباسشویی ویا قرص لباسشویی استفاده میشود.
• پودر ماشین لباسشویی یکی ازکاربردی ترین مواد شوینده است.
• قسمت اول برای ریختن مواد شوینده برای شستشوی مقدماتی درنظرگرفته شده است.
• قسمت دوم برای ریختن مواد شوینده برای شستشوی اصلی بکارمیرود.
• قسمت سوم جا پودری برای ریختن مواد نرم کننده درلباسشویی تعبیه شده است.
• هرگزبرای شستشو ازپودر خیلی زیاد استفاده نکنید.
• اگر ازمایع لباسشویی برای شستشوی لباس استفاده میکنید آن را تا خط ماکزیمم (MAX) پرکنید.
• میتوان ازصابون نیزبرای شستشوی لباس های نوزاد وکودک استفاده کرد.
راهنمای پنل نمایشگر و معرفی دکمه های لباسشویی مدیا
در دفترچه راهنمای لباسشویی میدیا درباره پنل روی دستگاه توضیحاتی آمده است که دراینجا به آن میپردازیم.
• هرکدام ازدکمه های روی ماشین لباسشویی مدیا معانی خاص خود را دارا است.
• که درمواقع خاصی مورد استفاده قرارمیگیرد.
• دکمه ها پنل لباسشویی مدیا به شرح زیراست:
• Start / pause : دکمه روشن کردن و متوقف کردن لباسشویی
• Off /ON: دکمه خاموش کردن ماشین لباسشویی مدیا
• Spine یا Rinse : دور وچرخش ماشین و آبکشی لباسها
• QUICK15 : شستشوی سریع 15 دقیقه ای درماشین لباسشویی مدیا
• Eco : کاهش مصرف انرژی و قابلیت میزان آبگیری
• Temp : دکمه تنظیم دما درلباسشویی مدیا
• Delay : قابلیت تاخیر درخاموش شدن لباسشویی، زمانی که درمنزل نیستید.
• Speed : دکمه مخصوص بالا بردن سرعت چرخش ماشین لباسشویی
راهنمای برنامه های شستشوی ماشین لباسشویی مدیا
درانتخاب جنس پارچه ولباس برای شستشوی آن درماشین لباسشویی مدیا میتوانید درپنل نمایشگر ماشین چرخه مناسب شستشورا اتنخاب کنید.
• برنامه های شستشو معمولا با توجه به جنس، میزان کثیفی، و رنگ البسه انتخاب میشوند.
• با چرخاندن ولوم روی ماشین برنامه شستشورا انتخاب کنید.
• قابلیت های اصلی شستشو در دفترچه راهنمای لباسشویی مدیا به شرح زیرآمده است:
• Wool (وول) : برای شستشوی لباس جنس پشمی
• شوینده های مخصوص لباس های پشمی دربازارموجود میباشد.
• Cotton (کتان) : این دکمه برای شیتشوی لباسهای سفید، کتان وپنبه ای استفاده میشود.
• هنگامی که ازاین دکمه برای شستشو استفاده میکنید، فشاردمای مناسب را هم انتخاب کنید.
• Baby care (بیبی کر) : دکمه شستشوی لباس نوزاد وکودک
• این قابلیت مواد شوینده حساسیت زا بر روی لباس را ازبین میبرد.
• Delicate ( لباسهای ظریف ) برای شستشوی لباسهای ظریف با دمای 30 درجه با حجم لباس 5/2 کیلوگرم
• Mix ( ترکیبی ) شستشوی لباسهای متفاوت با هم درمای 40 درجه سانتیگراد وحداکثرظرفیت 5/7 کیلوگرم
• Quick15 ( شستشوی سریع 15 دقیقه ) برای شستشوی لباسها درزمان کم وسریع
• برای شستشوی لباس و استفاده از برنامه های شستشو باید به صورت صحیح ازامکانات ماشین لباسشویی مدیا استفاده کنید.
راهنمای قفل کودک درماشین لباسشویی مدیا
• قابلیت قفل کودک دربیشتر مدلهای لباسشویی مدیا وبرخی ازمدلهای قدیمی ان نیز وجود دارد.
• برای محافظت از دکمه های ماشین لباسشویی ازقفل کودک استفاده میشود که درهنگام شستشو باعث بهم خوردن برنامه شستشو نشود.
• میتوانید با فشاردادن همزمان دو دکمه ( speed و delay ) ونگه داشتن سه ثانیه دستگاه را قفل کنید.
• برای بازکرده آن نیزهمین عمل را تکرارکنید.
راهنمای شستشوی لباس درماشین لباسشویی مدیا
دردفترچه راهنمای ماشین لباسشویی مدیا آمده است:
• لباسهای با رنگ همسان را با هم بشویید.
• مواظب باشید لباس لای درب ماشین لباسشویی گیرنکند وباعث بازماندن درب نشود.
• جیبهای لباس را قبل ازقراردادن آنها درماشین خالی کنید.
• لباسها را براساس جنس آنها بشویید.
• محفظه جا پودری را بیش از اندازه پر نکنید.
راهنمای شستشوی پرده با لباسشویی مدیا
• جنس پرده اهمیت زیادی درانتخاب شستشودرماشین لباسشویی را دارد.
• قبل ازشستشوی پرده با ماشین لباسشویی آن را ازگرد وغبار پاک کنید.
• میتوانید پرده را درلگن آب ولرم خیس کنید.
• سعی کنید پرده های سبک را درلباسشویی بشویید.

دفترچه راهنمای لباسشویی مدیا
• برنامه مناسب برای شستشوی پرده های ظریف در ماشین لباسشویی مدیا ( Silk یا Delicates ) میباشد.
• درهربارشستشو فقط دو پنل ازپرده را درماشین بشویید.
• دستگاه را روی دورکند تنظیم کنید ودردمای پایین پرده ها را بشویید.
• شستشوی یرده های تور و حریر درماشین لباسشویی به بافت آنها آسیب وارد میکند.
راهنمای شستشوی پتو در ماشین لباسشویی مدیا
• درماشین لباسشویی مدیا قابلیت شستشوی پتو با کیفیت بالا وجود دارد.
• ابتدا باید نکاتی را برای شستن پتو رعایت کنید.
• پتو باید قابلیت شستشو درماشین لباسشویی را دارا باشد.
• بر روی برچسب پتو این قابلیت مشاهده میشود.
• برنامه شستشوی ( Duvet ) برای شستشوی پتو دما و دورچرخش ماشین را براساس جنس آن تنظیم میکند.
راهنمای شستشوی کفش وکتانی در لباسشویی مدیا
• ابتدا گرد وخاک یا گل ولای کفش را ازروی آن پاک کنید.
• کفش یا کتانی چرمی را با ماشین نشویید.
• کفش یا کتانی را حتما با یک حوله کوچک یا پارچه درون ماشین لباسشویی بیاندازید.
• بند آنها را حتما جدا کنید یا در کیسه مخصوص بگذارید.
راهنمای شستشوی حوله درماشین لباسشویی مدیا
• برای شستشوی حوله رنگی ازمواد شوینده مخصوص لباسهای رنگی استفاده کنید.
• برای کیفیت بیشتر و آسیب ندیدن حوله ازبرنامه ( Cotton ) استفاده کنید.
• این برنامه ی ماشین لباسشویی مدیا، سرعت خشک کن، آب کشی و دمای آب را براساس نوع وجنس پارچه تنظیم میکند.

راهنمای ریست کردن لباسشویی مدیا

اگربرنامه ای که به ماشین داده اید وباعث اختلال در شستشو شده و یا تنظیمات آن بهم ریخته است میتوانید با ریست کردن ماشین لباسشویی مدیا آن را به حالت اول برگردانید.
• ابتدا میتوانید کابل برق دستگاه را ازپریز بکشید.
• بعد ازحدود 5 دقیقه لباسشویی را دوباره به برق بزنید.
• دراین حالت ماشین لباسشویی مدیا ریست میشود.
• درحالت دوم میتوانید درب ماشین لباسشویی مدیا را بسته وسه مرتبه به طور متوالی دکمه ( Function و Spinspeed ) را همزمان فشاردهید.
• اگراین کاربه درستی انجام شود بر روی صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی علامت T1 را میتوانید مشاهده کنید.
• دراین حالت ماشین لباسشویی را خاموش وسپس روشن کنید.
• دستگاه ریست شده و به حالت نرمال برمیگردد.
راهنمای تمیزکردن و جرم گیری ماشین لباسشویی مدیا
نحوه نگهداری وتمیزکردن لباسشویی مدیا به شرح زیرمیباشد:
• محلول کمی جوش شیرین و آب را درمحفظه پودرماشین لباسشویی بریزید.
• سرکه را ازدرب ماشین لباسشویی داخل دستگاه بریزید.
• برنامه شستشوی نرمال ، با آب گرم ماشین را تنظیم کنید.
• درب ماشین را ببندید و ماشین را روشن کنید.
• رسوبات معدنی که درماشین لباسشویی جمع شده است با این محلول حل شده وازبین میرود.
• برای جرم گیری نیز ازهمین محلول استفاده کنید.
• بعد ازاجرا شدن برنامه شستشوی ماشین لباسشویی مدیا درب آن را بازکرده با اسفنج و پارچه تمیز داخل دستگاه و لاستیک درب ماشین لباسشویی را تمیز و خشک کنید.
• بدنه ماشین لباسشویی را با پارچه ای نرم و مواد شوینده خنثی تمیزکنید.
• مراحل بالا را هر یک یا دو ماه یکبارانجام دهید.

رفع بوی بد ماشین لباسشویی مدیا

• میتوانید برای ازبین بردن بوی بد ماشین لباسشویی ازبوگیرها وخوشبوکننده های لباسشویی استفاده کنید.
• خوشبوکننده را میتوانید در محفظه جا پودری ولاستیک دور درب اسپری کنید.
• ازمحلول آب و جوش شیرین نیزمیتوانید استفاده کنید.
• با دستمال تمیزلاستیک درب و دیگ ماشین را خشک کنید.
افزایش طول عمر ماشین لباسشویی مدیا
دردفترچه راهنمای ماشین لباسشویی مدیا برای افزایش طول عمردستگاه این موارد آمده است:
• به اندازه در ماشین لباسشویی از پودر ومواد شوینده استفاده کنید.
• استفاده زیاد مواد شوینده باعث مشکل درماشین لباسشویی میشود وکمکی به تمیزشده بیشتر لباسها نمکند.
• اگر ظرفیت لباسها کم است ازبرنامه شستشو با دمای کم برای شستشو استفاده کنید.
• اگرلباسهای شما رنگ میدهد نیزبرنامه شستشوی ماشین لباسشویی را با دمای کم تنظیم کنید.
• برای صرفه جویی درمصرف آب وبرق ازدکمه ( Eco ) استفاده کنید.
• سرویس کردن ماشین لباسشویی را هرچند وقت یکبار انجام دهید.

اروریا کدخطاهای ماشین لباسشویی مدیا

گاهی اوقات مشکلاتی برای ماشین لباسشویی پیش میاید که در نمایشگر لباسشویی این علامت ها را مشاهده میکنید.

در دفترچه راهنمای لباسشویی مدیا این کدخطاها به صورت زیر آمده است:

ارو یا کد خطای لباسشویی مدیا با درب جلویی

• اروریا کد خطای E6 = برد ماشین لباسشویی خراب است ویا هیترو المنت آن سوخته است.
• اروریا کدخطای E0 = المان های مربوط به شیربرقی، هیدروستات و ورودی آب زمان زیادی میبرند تا ازآب پرشوند و زمان آبگیری بیش ازحد شده است.
• اروریا کدخطایE11 و E12 = سرریزشده آب ازماشین لباسشویی مدیا
• اروریا کدخطای E21 = مدت زمان زیادی طول میکشد تا آب ماشین تخلیه شود.مسدود شدن پمپ تخلیه
• اروریا کدخطای E30 = درب ماشین لباسشویی مدیا بسته نشده است.
• اروریا کدخطای E31 = میکروسوئیچ درب ماشین لباسشویی بازنمیشود و عمل نمیکند.
• اروریا کدخطای E33 = خرابی وعمل نکردن صحیح سنسورسطح آب لباسشویی مدیا
• ارور یا کدخطای E34 = نشان ندادن دمای آب به وسیله ترموستات یا سنسوردستگاه.
• اروریا کدخطای E40 – E41 = برد الکترونیکی ماشین لباسشویی به درستی کارنمیکند.
• اروریا کدخطای E3C = خرابی المنت ماشین لباسشویی
• اروریا کدخطای E3D = برد الکتریکی ایراد دارد ویا نوسانات برق اتفاق افتاده است.
• اروریا کد خطای E60 = امکان دارد موتوردرجا بزند و سوخته باشد.
• ارور یا کدخطای E61 = برد یا مدارماشین لباسشویی خراب است ویا ممکن است موتورسوخته باشد.
• اروریا کدخطای E62 = خرابی سرعت سنج یا برد ماشین لباسشویی مدیا.
• اروریا کدخطای E63 = خرابی تاکومتر ویا سرعت موتور کنترل نشده است.خرابی مدار.
• اروریا کد خطای F92 = سنسور گرد و غبار لباسشویی مدیا و المانهای آن خراب است.
• ارور یا کد خطای E404 = مداربرد اصلی مشکل دارد.

هرکدام ازاین ارور و آلارم ها در ماشین لباسشویی midea مشاهده کردید برای رفع آن اقدام کنید و یا با تعمیرگاه مجاز میدیا تماس بگیرید تا برای رفع خرابی و مشکل ماشین لباسشویی مدیا برای شما کارشناس مجرب بفرستند.

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها