تعمیر لباسشویی, تعمیر لباسشویی حایر, دفترچه راهنمای لباسشویی حایر

دفترچه راهنمای لباسشویی حایر

دفترچه راهنمای لباسشویی حایر

راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی حایر + دفترچه راهنما

نکاتی را که دردفترچه راهنمای ماشین لباسشویی حایر مطالعه میکنید، به شما کمک می کند تا روش آسان وصحیح استفاده ازلباسشویی حایررا آموزش ببینید. درضمن این نکات و عمل به آنها به طول عمردستگاه می افزاید.

توصیه میکنیم نکته به نکته مطالب دفترچه راهنمای لباسشویی حایر را با دقت انجام دهید که وازیک شستشوی مطلوب برخوردارشوید.

راهنما وآموزش نصب ماشین لباسشویی حایر

درطی چند مرحله میتوانید ماشین لباسشویی حایررا به طورصحیح نصب وراه اندازی کنید.

 • تسمه های کارتن را بازکنید.
 • کارتن را ازدوطرف ماشین لباسشویی گرفته وبه بالا بکشید.
 • کارتن ماشین لباسشویی حایر کف ندارد.
 • یونیت های دورماشین لباسشویی را بردارید.
 • اطمینان پیدا کنید که بدنه ماشین لباسشویی سالم باشد.
 • درمحل مناسب ماشین لباسشویی حایررا قراردهید.
 • ماشین لباسشویی را دورازنورمستقیم خورشید ووسایل گرما زا مانند ماکروفرو…قرارندهید.
 • ازیک پریزدردسترس برای ماشین لباسشویی استفاده کنید.
 • ازسه راهی برای ماشین لباسشویی حایراستفاده نکیند.
 • میتوانید ازمحافظ برق استفاده کنید.
 • سیم ارت را برروی زمین اتصال دهید.

راهنمای نصب واتصال شیرورودی آب وشیلنگ تخلیه ماشین لباسشویی حایر

راهنمای نصب واتصال شیرورودی آب وشیلنگ تخلیه ماشین لباسشویی حایر

 • شیلنگ ورودی آب را به نزدیکترین شیرآب وصل کنید.
 • فاصله وبلندی شیلنگ نباید کوتاه یا زیاد بلند باشد.
 • یک سرشیلنگ ورودی آب که خمیده است به شیربرقی ماشین لباسشویی وسردیگرآن را به شیرآب وصل کنید.
 • ازفیلتربرای ورودی شیرآب به ماشین لباسشویی حایر استفاده کنید.

به سه روش میتوانید شیلنگ تخلیه ماشین لباسشویی حایررا وصل کنید.

 • سرخمیده شیلنگ تخلیه را به لبه ظرفشویی وصل کنید.
 • شیلنگ تخلیه را مشترک با سیفون زیرظرفشویی نصب کنید.
 • میتوانید شیلنگ تخلیه ماشین لباسشویی را مستقیم به لوله فاظلاب وصل کنید.

 

راهنمای ترازکردن ماشین لباسشویی حایر

دردفترچه راهنمای ماشین لباسشویی حایر نحوه ترازکردن آن به این صورت آمده است:

 • ماشین لباسشویی را درسطحی صاف قراردهید.
 • لباسشویی حایررا برروی سطح لغزنده نصب نکنید.
 • اگرماشین لباسشویی را برروی کاشی یا سرامیک نصب میکنید جلوی آن تکه ای سنگ یا کاشی برای ممانعت ازلیزخورده دستگاه قراردهید.
 • ازپایه های ترازکننده ماشین لباسشویی برای تنظیم ارتفاع استفاده کنید.
 • پیچ های حمل ونقل را بازکنید.
 • ماشین لباسشویی حایررا ازکناره ها دوسانت وازپشت ماشین حدود 10 سانت فاصله بگذارید.

راهنمای استفاده ازمحفظه مواد شوینده درماشین لباسشویی حایر

 • درماشین لباسشویی حایر محفظه جا پودری برای شستشوی اولیه با علامت | مشخص شده است.
 • درقسمت دیگرجا پودری که با علامت || مشخص است برای ریختن پودرلباسشویی برای شستشوی اصلی می باشد.
 • ودرقسمت سوم برای نرم کننده ها مورد استفاده قرارمی گیرد.
 • اگرازمایع لباسشویی درماشین لباسشویی استفاده می کنید، محفظه را تا علامت max پرکنید.

راهنمای استفاده ازمواد شوینده درماشین لباسشویی حایر

در دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی حایر این نکات را درمورد مواد شوینده و استفاده از آن را بررسی میکند.

 • پودرماشین لباسشویی که قابلیت تمیزکنندگی بالایی دارد معمولا برای شستشوی اصلی البسه بکارمی رود.
 • برای لباسهای ظریف تر نیز میتوانید ازمایع لباسشویی که با رایحه های مختلف دربازارموجود می باشد، استفاده کنید.
 • ازسفید کننده ها نیز میتوانید درماشین لباسشویی حایراستفاده کرد.
 • قرص صابون نیزیکی دیگرازمواد شوینده ای است که بیشتربرای لباس کودکان مورد استفاده قرارمی گیرد.

راهنمای استفاده ازپنل نمایشگردرماشین لباسشویی حایر

دردفترچه راهنمای ماشین لباسشویی حایر نحوه استفاده ازپنل نمایشگرلباسشویی به شرح زیرآمده است:

Rinse+spin حایر = آبکشی و خشک کن لباسشویی

Drain حایر= زمان تخلیه ازاین دکمه استفاده میشود.

Time save حایر = مدت زمان برنامه را کاهش میدهد، صرفه جویی درزمان

Favorit حایر = برنامه ریزی دلخواه ماشین لباسشویی

Silent Washحایر = شستشوی بدون صدا

Wash+Dre حایر  = خشک کن وشستشو

Refresh حایر = برنامه ضد چروک وشستشو با بخاربرای 3 تکه لباس

Temp حایر = تغییردادن دما

Rinse hold  حایر= توقف درزمان آبکشی تا دستورمجدد کاربر

Spinحایر= خشک کن لباسشویی

Rinse+ حایر = یکبارآبکشی اضافه

Time Delay حایر = تاخیردرشروع کارماشین لباسشویی

Esay care حایر = اتوکشی آسان، ضدچروک

راهنمای پنل نمایشگرماشین لباسشویی حایردرانتخاب جنس پارچه برای شستشو

این راهنما دردفترچه ماشین لباسشویی حایربراساس نوع البسه وشستشوی صحیح آن با برنامه های انتخابی میباشد.

Coton ( کتان ) :قابلیت شستشوی لباسهای پنبه ای وکتان.

Coton eco ( کتان اکو) : شستشوی لباسهای کتان با صرفه جویی انرژی.

Synthetic : شستشوی لباسهای معمولی.

Delicate : شستشوی لباسهای ظریف وحریر.

Wool : قابلیت شستشوی لباسهای نخی وپشمی.

Hand wash : مانند شستشوی دستی، برای لباسهای ظریف.

Quick 30 : قابلیت شستشوی سریع در30 دقیقه .

Pre Wash : خیس کردن لباسها برای شستشوی اولیه.

Crease care : آبکشی آسان، ضد چروک.

Sock : زمان اضافه ( خیساندن لباسها) برای لباسهای خیلی کثیف.

Duvent : شستشوی لباسهای مخمل.

Skin Care : شستشوی لباسهایی که با پوست به طورمستقیم درتماس هستند.

Black care : شستشوی لباسهای مشکی.

Blanket :  قابلیت شستشوی پتو ولباسهای ضخیم.

Mix : شستشوی انواع مختلف البسه.

Alergy care : قابلیت شستشوی ضد آلرژی.

Intensive 60 :  شستشوی متمرکز لباس های کثیف ( در60 دقیقه ).

Intensive : شستشوی متمرکزلباسهای کثیف .

Medic rinse : آبکشی لباسها با بهره کیری بهتر.

Bio care : شستشوی لباسهای لکه دار( با مواد لکه بر)

Bolling care : شستشوی لباس با دمای خیلی بالا( لباسهای مریض)

مقاله مرتبط : تعمیر لباسشویی حایر

 

راهنمای شستشوی پرده درماشین لباسشویی حایر

با مراجعه به دفترچه راهنمای لباسشویی حایر نکاتی را که برای شستشوی پرده در لباسشویی حایر بکارگرفته می شود اینگونه توضیح داده است.

 • برای شستشوی پرده درماشین لباسشویی حایر ابتدا گیره های پرده را جدا کنید.
 • گرد و خاک را ازروی آن بتکانید.
 • به بافت پرده آسیب وارد می شود.
 • پرده را با سایرپارچه های دیگرنشویید.
 • برای پرده های توری وحریرازآب سرد استفاده کنید.
 • بیش ازاندازه پودریا مایع لباسشویی نریزید.
 • برنامه شستشوی Silk یا Delicates برای پرده های ظریف مانند، حریر، ابریشمی، ساتن و…کاربرد دارد.

راهنمای شستشوی حوله درماشین لباسشویی حایر

مراحل شستشوی حوله درلباسشویی حایربه این ترتیب است:

 • ازمواد سفید کننده ونرم کننده برای شستشوی حوله استفاده نکنید.
 • نصف ظرفیت ماشین لباسشویی درآن حوله بریزید.
 • حوله آب زیادی جذب می کند و سنگین می شود.
 • و به دستگاه آسیب وارد می کند.

راهنما وروش شستشوی کفش وکتانی درماشین لباسشویی حایرراهنما وروش شستشوی کفش وکتانی درماشین لباسشویی حایر

 • باید دقت کنید که کفشهایی را درماشین لباسشویی بشویید که جنس آنها چرم نباشد.
 • کفش یا کتانی را قبل ازشستشو با پارچه تمیزکنید که گل و خاک روی آنها نباشد.
 • کفی کفشها را دربیاورید.
 • بند کفشها را جدا کنید.
 • میتوانید آنها را درکیسه مخصوص بگذارید.
 • برنامه لباسشویی را با دورکم و آب سرد تنظیم کنید.
 • برای خشک کردن کفش ها ازخشک کن استفاده نکنید.
 • وآنها را درمعرض تابش خورشید قرارندهید.
 • این کارباعث از فرم افتادن کفش می شود.

راهنمای شستشوی پتو درماشین لباسشویی حایر

 • درماشینهای لباسشویی حایربستگی به ظرفیت آنها میتوان ازبرنامه شستشوی Duvet برای شستن پتو و بالشت استفاده کرد.
 • دراین برنامه ماشین لباسشویی حایربنا به جنس این نوع پارچه، درجه دمای آب و دورچرخش آن را تنظیم می کند.
 • ازشستن پتوهای سنگین با ماشین لباسشویی خودداری کنید.
 • برروی برچسب پتو قابلیت شستشو با ماشین لباسشویی مشخص شده است.

راهنمای تمیزکردن ماشین لباسشویی حایر

 • برای تمیزنگه داشتن ماشین لباسشویی حایر این موارد را به ترتیب انجام دهید.
 • برای تمیزشده دیگ ماشین لباسشویی باید یک بارلباسشویی را با برنامه شستشوی Self- Clean روشن کنید.
 • اگراین قابلیت درمدل ماشین لباسشویی حایرشما وجود نداشت از یک برنامه شستشو و بدون ریختن لباس را اجرا کنید.
 • جا پودری را جدا کرده و با یک فنجان سرکه و آب تمیزکنید.
 • لاستیک دوردرب ماشین لباسشویی را با محلول سرکه و جوش شیرین با یک اسفنج تمیزکنید.
 • بدنه ماشین لباسشویی را با پارچه ای نرم ومواد شوینده ملایم تمیزکنید.

جرم گیری و ازبین بردن بوی بد درماشین لباسشویی حایر

 •  ازقرص های جرم گیری برای جرم ورسوب ماشین لباسشویی استفاده کنید.
 • قرص های جرم گیر فیلتررا تمیزکرده وبوی نا مطبوع را نیزازبین می برد.
 • قرص یا جرم گیررا درمحفظه جا پودری وبا برنامه شستشوی ملایم نیز می توان بکاربرد.
 • ازمحلول سرکه وجوش شیرین هم میتوان برای ازبین بردن بوی بد دستگاه و جرم گیری کمک گرفت.

راهنمای افزایش طول عمرماشین لباسشویی حایر

برای داشتن عمرمفید برای دستگاه به این نکات دقت کنید.

 • ازحداقل میزان لباس برای شستشو درنظر بگیرید.
 • دیگ لباسشویی را هرچند وقت یکبار با آب گرم شستشودهید.
 • شیلنگ ماشین لباسشویی را بعد ازمدتی استفاده تعویض کنید.
 • بعد ازهرشستشو درب ماشین لباسشویی را بازگذاشته و لاستیک دوردرب را با پارچه ای تمیز خشک کنید.
 • فیلتردستگاه را تمیزنگه دارید.
 • ازآب خیلی داغ برای شستشو استفاده نکنید.
 • بیش ازاندازه پودردرمحفظه ماشین لباسشویی نریزید.
 • سالی یکبار ماشین لباسشویی حایررا سرویس کنید.

راهنمای قفل کودک درماشین لباسشویی حایر

 • درموقع فعال بودن قفل کودک لباسشویی حایر بوق میزند و کد c l برروی صفحه نمایشگر نشان داده میشود.
 • برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک دکمه های spin و Rinse را همزمان فشاردهید و چند ثانیه نگه دارید.

ریست کرده ماشین لباسشویی حایر

 • اگرماشین لباسشویی دچارمشکل یا ارور شد میتوان به راحتی آن را ریست کرد.
 • ماشین لباسشویی را به مدت 5 دقیقه ازبرق بکشید ودوباره به برق وصل کنید.

کدخطاها یا ارور ماشین لباسشویی حایر

درطول عمرماشین لباسشویی گاهی اروریا کدخطایی دیده میشود که میتوانید با مطالعه دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی حایر علت آن را متوجه شده وبرای رفع آن اقدام کنید. کدخطاهای چراغ چشمک زن درماشین لباسشویی حایر را درزیر توضیح میدهیم.

دربرخی ازمدلهای ماشین لباسشویی حایرامکان دارد اروریا کدخطاها با نشانه های دیگری باشد.

برای رفع ارورها دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی را مطالعه کنید و اگرنتوانستید برای رفع اروریا کدخطا اقدام لازم را به عمل بیاورید با تعمیرگاه های مجاز ماشین لباسشویی حایر تماس حاصل کنید تا دراولین فرصت ازتعمیرکاران مجرب و متخصصین تعمیر لباسشویی حایر برا ی برطرف کردن مشکل لباسشویی کمک بگیرید.

نمایندگی مجاز تعمیر لباسشویی حایر در تهران و کرج

لباسشویی های حایر با استفاده از تکنولوژی بالا و به روزی تولید می شوند که تعمیرات لباسشویی حایر را هم ملزم به استفاده از دانش روز کرده که در تعمیرگاه مجاز این امر تحقق یافته و متخصصین تعمیر لباسشویی حایر در تعمیرگاه مجاز بهترین خدمات خود را با استفاده از دانش روز به شما ارائه خواهند کرد. لازم به ذکر است که همه ی قطعات استفاده شده جهت تعمیر لباسشویی حایر توسط تیم تعمیرگاه مجاز، اصل و اورجینال می باشند و اینکه نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی حایر، خدمات تعمیر را در سراسر نقاط تهران ارائه می کند.

برای خرید جرم گیر لباسشویی حایر از فروشگاه تعمیرگاه مجاز کلیک کنید.

برای ارتباط با شعب نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی حایر در تهران کلیک کنید

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها