علت روشن نشدن لباسشویی مرسی

علت روشن نشدن لباسشویی مرسی

چرا ماشین لباسشویی مرسی روشن نمی شود؟ همانگونه که می دانید تمام لوازم برقی دچار خرابی و مشکلات می شوند، از آنجا که لباسشویی نیز یک وسیل...